hiện tại vị trí: TRANG CHỦ » ỨNG DỤNG » 特种袋应用页Túi chuyên dùng

Giới thiệu

Bên cạnh việc sử dụng PE để làm túi nhựa thông thường, chúng ta cũng có thể sử dụng nó để tạo ra các loại sản phẩm màng nhựa khác nhau. Chẳng hạn như găng tay nhựa, tạp dề nhựa, túi đá, túi đệm không khí (giảm độ rung trong bưu kiện) và túi gấp bốn lần chuyên dùng cho túi quyên góp.

Ưu điểm

Vì Silstar Máy móc đã dành cho việc sản xuất thiết bị làm túi nhựa trong nhiều năm, nó đã đạt được số lượng lớn khách hàng. Để giải quyết cho khách hàng các loại nhu cầu khác nhau, họ đã phát triển nhiều máy móc như máy găng tay nhựa, máy tạp dề nhựa, máy làm túi đá, máy túi khí đệm và máy đóng túi vvetera.
Theo phản hồi từ khách hàng và đổi mới công nghệ, sau khi được cập nhật qua nhiều thế hệ, Finnaly trở thành cỗ máy có công nghệ mới và hiệu suất ổn định.

Máy móc có thể làm túi mục đích đặc biệt