Liên lạc

Jiangyin Guibao Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd.
Feedback
Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của bạn. Có nhiều cách để liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi, gọi điện thoại hoặc gửi email cho chúng tôi.
Điện thoại: +86 510 8638 3477
Fax: +86 510 8639 2566
Địa chỉ: Số 128 đường Vân Cố, trấn Chúc Đường, thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc