TIN TỨC

máy dán nhãn giấy tự động

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2017-07-02      Nguồn:Site

máy dán nhãn giấy tự động

Máy dán nhãn giấy

Máy dán nhãn giấy tự động, nó có thể hoạt động cùng với máy làm túi, chúng tôi đã nghiên cứu nó trong 2 năm, Nó có thể đóng gói túi với nhãn giấy tự động bằng máy.

Kể từ khi chúng tôi sản xuất máy này, chúng tôi đã bán cho nhiều khách hàng. Máy chạy ổn định và chất lượng tốt.

nhà sản xuất túi niêm phong tốc độ cao với máy dán nhãn