TIN TỨC

Sản phẩm mới

Số Duyệt:5     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2015-06-15      Nguồn:Site

Theo thị trường, chúng tôi thiết kế máy mới và cải tiến công nghệ.

Máy mới của chúng tôi là máy làm túi gấp C, máy làm túi gấp chữ V, máy làm túi gấp E, máy làm túi gấp Z, máy làm túi gấp đôi, máy làm túi poo pet tự động có lõi và không có lõi.

Tất cả các chi tiết máy, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi qua email.