TIN TỨC

Máy thổi màng thay đổi tự động

Số Duyệt:256     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2018-08-30      Nguồn:Site

Máy thổi màng thay đổi tự động

Máy thổi phim

SILSTAR cung cấp hàng loạt các loại máy thổi nhựa chất lượng cao.

Máy thổi màng tự động này là máy đùn nhựa phổ biến nhất hiện nay. Do chi phí lao động tiếp tục tăng, tự động hóa là xu hướng.

Máy thổi màng thay đổi con lăn tự động của chúng tôi có thể thay đổi cuộn bằng máy, không cần bằng tay, nó tiết kiệm nhân công và hiệu quả hơn.

Trước hết, máy có thể tự động tải lên nguyên liệu thô và có hệ thống cân tự động, chúng tôi cũng sử dụng xi lanh AirTAC.

máy thổi phim