TIN TỨC

Chinaplas 2018 tại Thượng Hải

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2018-03-02      Nguồn:Site

Chúng tôi sẽ tham dự shanghai chinaplas 2018, số gian hàng là1C15.

Chúng tôi sẽ đưa hai máy đi triển lãm, một là máy làm túi đựng rác niêm phong tốc độ cao, tốc độ máy nhanh hơn. Khác là máy làm túi lõi giấy tự động, cũng tốc độ cao.

Chào mừng đến thăm chúng tôi.

有 芯 收