TIN TỨC

Chinaplas 2017 tại Quảng Châu

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2017-06-13      Nguồn:Site

Chinaplas 2017 tại Quảng Châu

Chúng tôi cho thấy máy làm túi đựng rác niêm phong sao tốc độ cao và máy dán nhãn giấy tự động trong chinaplas.

Sau chinaplas chúng tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng