TIN TỨC

Điều khiển số điện toán

Số Duyệt:1     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2018-10-31      Nguồn:Site

Điều khiển số điện toán

SPARE PHẦN CNC

Để chính xác hơn để xử lý các bộ phận máy làm túi và các bộ phận máy thổi màng, chúng tôi đã mua bộ điều khiển số được vi tính hóa mới.

Phần tốt hơn, chất lượng tốt hơn. SILSTAR LUÔN LUÔN CẢI THIỆN.